Adaptacje projektów

Zbieramy informacje o działce

 • Sprawdzamy w Urzędzie Gminy / Miasta czy naszą działkę obejmuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.
 • Składamy wniosek o Wypis i Wyrys z MPZP.

lub

 • Składamy wniosek o decyzję o Warunkach Zabudowy dołączając m. in.:
 • opis charakterystycznych parametrów budynku, uzbrojenia terenu,
 • kopię mapy zasadniczej,
 • oświadczenie o zapewnieniu dostawy mediów.
 • Zamawiamy u geodety Mapę do Celów Projektowych.

Wybieramy projekt

 • Odwiedzamy Biuro Projektowe RSN PROJEKT, gdzie uzyskamy fachową poradę w sprawie wyboru odpowiedniego projektu, który będzie dopasowany do naszych potrzeb i możliwości.
 • Termin wykonania projektu oraz cena jest ustalana indywidualnie i jest uzależniona głownie od ilości dokumentów potrzebnych do uzyskania pozwolenia na budowę oraz zakresu i stopnia skomplikowani zmian, które chcemy wprowadzić do projektu.

Dostosowujemy projekt

 • Biuro Projektowe RSN PROJEKT wykona adaptację projektu, w skład której wchodzą:
 • Sprawdzenie zgodności projektu z MPZP lub decyzją o Warunkach Zabudowy,
 • weryfikacja projektu pod kątem aktualnie obowiązujących norm, przepisów prawa budowlanego i aktów wykonawczych,
 • dostosowanie projektu do warunków geotechnicznych gruntu oraz stref klimatycznych zgodnych z lokalizają działki,
 • sporządzenie Projektu Zagospodarowania Terenu.

Zgłoszenie czy pozwolenie na budowę?

 • Odwiedzamy Urząd Miasta lub Starostwo Powiatowe – Wydział Architektury i Budownictwa i składamy wniosek o:
 • Pozwolenie na Budowę (65 dni oczekiwania) lub
 • Zgłoszenie Budowy (30 dni oczekiwania jeżeli obszar oddziaływania obiektu zamyka się w granicy działki)

 • Do wniosku dołączamy:
 • Decyzję o Warunkach Zabudowy lub Wpis i Wyrys z MPZP
 • Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością
 • 4 egzemplarze naszego projektu budowlanego
 • Decyzje o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej

Budujemy!

 • Rejestrujemy Dziennik Budowy w Starostwie Powiatowym lub Urzędzie Miasta.
 • Zawiadamiamy Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, że zaczynamy roboty budowlane z oświadczeniem kierownika budowy o przejęciu obowiązków.
Przewiń do góry